Aktuální ročník
Zajímavosti na trase
Trasy
Něco z historie
Sponzoři
Kontakty
3km
  PešíRodiny s malými dětmiI pro kočárky a tříkolky
13km
  PešíRodiny s malými dětmiRodiny s většími dětmiI pro kočárky a tříkolkyCyklo horská kola
23km
  PešíRodiny s většími dětmiPro zdatné kolaře
40km
  PešíRodiny s většími dětmiPro zdatné kolaře
 
Z historie Těchonína  Tisk článku  EDITACE

Historie pochoduHistorie opevnění |

        Jméno obce Těchonín se uvádí poprvé v listinách v roce 1514. Je však jisté, že ves existovala dříve. O době starší než rok 1514 nemáme zatím žádné písemné doklady. Badatelé se domnívají, že shořely jako součást „Vladislavského archívu". Těchonín byl v 16. století a ještě v polovině 17. století ryze český a jméno Linsdorf se objevuje teprve v roce 1651. Obec byla poněmčena koncem 17. století.

        Ve třicetileté válce obec nesmírně trpěla při přesunech švédských a císařských vojsk. Roků 1756 zplundrovali obec Prušáci. V roce 1787 byla v Těchoníně založena první škola. V roce 1836 měl Těchonín 134domů a 831 obyvatel. Obec Stanovník byla k Těchonínu připojena roku1850. V té době měl Těchonín 1000 obyvatel (Jablonné jen 735). V roce 1871 se začala stavět železnice. Obecná škola byla postavena o 7 let později. V roce 1880 měl Těchonín 174 domů a 1087 obyvatel, Stanovník 15 domů a 99 obyvatel. V roce 1904 byla založena česká menšinová škola, která až do roku 1938 hrála důležitou úlohu v životě české menšiny.
 
        Obyvatelé Těchonína se živili zemědělstvím na chudých kamenitých políčkách, domácím tkalcovstvím, dřevařstvím a později šitím nitěných knoflíků a kartáčnictvlm. V roce 1908 byla postavena na místě bývalého mlýna tkalcovna bratří Perutzû z Prahy, v níž našlo nevýnosné za­městnání asi 150 obyvatel Těchonína a okolí.
 
        Roku 1920 měl Těchonín 815 obyvatel, z toho 140 Čechů. V roce 1924 byl u kostela postaven pomník 24 vojákům, rodákům z obce, kteří padli v I. světové válce.
 
        V roce 1936 začala stavba opevnění a přístupových komunikací. Byla postavena kasárna pro 19. hraničářský pluk a důstojnické domy. Po mnichovské zradě byl dne 11. 10. 1938 Těchonín zabrán okupačními vojsky. Ve druhé světové válce položilo život 150 těchonínských mužů. Zajímavou historii mají místní kasárna. Po německých vojácích se tam vystřídali uprchlíci z Bessarabie, pak Vlasovci (asi 300 jich je pohřbe­no na hřbitově), sovětští zajatci, následovali antifašisté z Brém a Ham­burku, britští zajatci a po 9. květnu 1945 partyzánská brigáda Hýbl - Brodecký a část brigády Ptáčník.
 
        Rudá armáda osvobodila Těchonín 9. 5. 1945. První odsun Němců byl proveden 5. června 1945 a po roce další. Obec byla dosídlena jednak lidmi z okolí Hradce Králové, příslušníky brigády Ptáčník a z okolních vesnic. Obec se poměrně rychle konsolidovala, protože osídlenci prokazovali značné uvědomělé budovatelské úsilí. Únor 1948 proběhl v Těchoníně bouřlivě ve znamení boje za znárodnění tkalcovny továrníka Jandery. V roce 1949 bylo, jako jedno z prvních, založeno v obci JZD, které bylo na okrese známo svou/průkopnickou činností. V roce 1961 bylo začleněno do Státního-Statku Králíky. V roce 1950 ukončila činnost škola důstojníků v záloze a v kasárnách byl umístěn až do roku 1962 Domov ČSČK pro Řeky, kteří uprchli před fašistickým terorem ze své vlasti.
 
        V roce 1960 byla k Těchonínu připojena obec Celné. V letech 1970 až 1975 bylo v Těchoníně vybudováno sídliště s pěti domy po dvanácti bytech a vojenská svobodárna. V roce 1981 byla v závodě Perla 02 vy­budována nová hala pro 72 moderních skřipcových přetkávacích stavů z Novosibirska.
Při sčítání lidu v roce 1980 měla obec 226 domů s 835 trvale při­hlášenými obyvateli.
 
        Přestože obec Těchonín leží v krásné krajině, má dostatek pracov­ních příležitostí i pěkných bytů a poskytuje možnosti pro kulturní a sportovní vyžití, obyvatel v ní v posledních letech stále ubývá.
Celkem: 242805
Dnes: 36
Online: 2